innogy WINTER RUN 2018


Zimní pohár Českého běhu.
Pod záštitou Českého atletického svazu.
Osm kilometrů je Zimním pohárem Českého běhu a trať je plně certifikována.

 

 

Innogy Winter Run jistě znáte i z předešlých let. Aktuálně se jedná o největší zimní seriál běhů v České republice. Letos dostala celá akce kromě ocenění také záštitu Českého atletického svazu (dále jen ČAS), a tak se stal Zimním pohárem Českého běhu. Každý závodník si může zvolit trasu na čtyři nebo osm kilometrů. Ta osmikilometrová je certifikovaná ČAS a počítají se Vám dva až čtyři nejlepší výsledky. Proto seberte odvahu a vyzkoušejte trasu delší. Nejen, že budete mít hromadu nových zkušeností a třeba překonáte sami sebe, ale navíc máte možnost umístit se! Celkové vyhlášení proběhne po posledním závodě této série, v Praze. Průběžné výsledky a bodování naleznete vždy na našem webu www.winter-run.cz

 

OFICIÁLNÍ PROPOZICE

Innogy WINTER RUN – Zimní pohár Českého běhu

 

Pořadatel:

Technicky zajišťuje Eventmedia s.r.o. ve spolupráci s Českým během – portálem Českého atletického svazu. Celý seriál má Záštitu Českého atletického svazu. Měření elektronickou časomírou zajišťuje Sport base – Kolakovský Robert.

 

Data konání:

 • 1. 13.1. Hradec Králové
 • 2. 20.1. Brno
 • 3. 27.1. Ostrava
 • 4. 03.2. České Budějovice
 • 5. 17.2. Olomouc
 • 6. 24.2. Praha – závěrečný závod seriálu

Vedoucí činovníci: 

            Technický delegát:

 • Ing. Milan Beneš (HK, ČB, Praha)       
 • Mgr. et Mgr. Iva Pechová (Brno, OVA, OL)

            Ředitel závodů: Ing. Tomáš Pavel

            Hlavní rozhodčí: Robert Kolakovský

 

Pravidla:

Do bodování innogy WINTER RUN – Zimního poháru Českého běhu se započítávají výsledky pouze z 8 km trati. Všechny tratě jsou certifikovanými tratěmi Českého atletického svazu. Závodnice nebo závodník se musí zúčastnit alespoň dvou (2) závodů.

Kategorie a bodování:

innogy WINTER RUN – Zimní pohár Českého běhu je vypsán v následujících kategoriích:

 • M30 - Muži (15-39 let) – ročníky narození 2003 - 1979
 • M40 - Muži (40-49 let) – ročníky narození 1978 - 1969
 • M50 - Muži (50-59 let) – ročníky narození 1968 - 1959
 • M60 - Muži (60 let a starší) – ročníky narození 1958 a starší
 • Z30 - Ženy (15-39 let) ­– ročníky narození 2003 - 1979
 • Z40 - Ženy (40-49 let) – ročníky narození 1978 - 1969
 • Z50 - Ženy (50-59 let) – ročníky narození 1968 - 1959
 • Z60 – Ženy (60 let a starší) – ročníky narození 1958 a starší

 Bodování:

V každé kategorii se hodnotí prvních 300 doběhnuvších s tím, že jsou bodovány/i následovně:

 • místo – 300 bodů
 • místo – 290 bodů
 • místo – 280 bodů
 • a pak dále vždy o jeden bod méně

Startují:

Závodnice a závodníci, startující v rámci Innogy WINTER RUN – Zimního poháru Českého běhu nemusejí být registrovanými atlety. Každá závodnice a každý závodník startuje na vlastní nebezpečí, po pečlivém zvážení svého aktuálního zdravotního stavu. Pořadatel nenese žádnou zodpovědnost za újmu na majetku a/nebo zdraví, vzniklou jak během závodu, tak bezprostředně před a po něm.

Hodnocení a vyhlášení:

 • Vyhlašování budou první tři (3) v každé kategorii.
 • Vyhlašovaní nemusejí být registrovanými atlety.
 • Vyhlašuje se pouze celkové pořadí v poháru.
 • Konečné pořadí v poháru je hodnoceno na základě bodového součtu čtyř (4) nejlepších bodových zisků dané/ho závodnice/závodníka. V případě rovnosti bodů rozhoduje součet časů za jednotlivé závody s tím, že lépe hodnocen/a je ten/ta, kdo dosáhne v součtu rychlejšího času.
 • Konečné vyhodnocení a slavnostní vyhlášení Zimního poháru Českého běhu proběhne po pražském závodě dne 24. 2. 2018.

Ceny:

První tři v každé kategorii obdrží pohár, diplom a další hodnotné ceny.

Přihlášky:

Registrace na jednotlivé závody podávají soutěžící individuálně přes webové stránky pořadatele www.winter-run.cz.

 

Bližší informace a kontakt:

Za pořadatele: Ing. Tomáš Pavel; 605 224 803; pavel@eventmedia.cz.

Za Český běh: Mgr. et Mgr. Iva Pechová, 727 872 546, ipechova@atletika.cz.