Další závod: 1.1.1970

OLOMOUC

Kdy: 16.2.2019 . Kde: innogy OLOMOUC - SMETANOVY SADY .

Propozice

Info

Datum16.2.2019
Místoinnogy OLOMOUC - SMETANOVY SADY
Start11:30 a 12:30
Cíl13:30
Místo prezentaceVýstaviště Flora - Pavilon "E"

Trasy

 • innogy WINTER RUN - 8/4 km hlavní závody v 1 nebo 2 okruzích - 4km
 • WINTER Kids Run - na cca 400m/800m trať

 • MAPA innogy WINTER RUN OLOMOUC 

Program akce

 

09:00 - 10:00 Registrace KIDS WINTER RUN 2018
09:00 - 10:30 Registrace a prezentace závodníků innogy WINTER RUN 4 km

09:00 - 11:30 Registrace a prezentace závodníků innogy WINTER RUN 8 km
10:30 - 11:00 Start KIDS WINTER RUN + Vyhlášení dětských závodů

11:15 - 11:25 Řazení běžců na start 4 km

11:25 - 11:29 Rozprava k závodu 4 km

11:30 - 11:30 Start innogy WINTER RUN 4 km

12:15 - 12:25 Řazení běžců na start 8 km

12:25 - 12:29 Rozprava k závodu 8 km

12:30 - 12:30 Start innogy WINTER RUN 8 km
13:40 - 14:00 Vyhlášení innogy Winter Run

14:00 - 14:01 Konec

Kategorie

Závod WINTER KIDS Run cca 400 - 800m  

(kategorie dle roku narození)

 • D6 - Děti do 6 let včetně (2013 a mladší) - chlapci - 400 m 
 • D6 - Děti do 6 let včetně (2013 a mladší ) - dívky - 400 m
 • DM8 - Žáci 1 (7-8 let, 2011-2012) - 400 m
 • DZ8 - Žákyně 1 (7-8 let, 2011-2012) - 400 m
 • DM10 - Žáci 2 (9-10 let, 2009-2010) - 800 m  
 • DZ10 - Žákyně 2 (9-10 let, 2009-2010) - 800 m  
 • DM12 - Mladší Žáci (11-12 let, 2007-2008) - 800 m   
 • DZ12 - Mladší Žákyně (11-12 let, 2007-2008) - 800 m   
 • DM14 - Starší Žáci (13-14 let, 2005-2006) - 800 m  
 • DZ14 - Starší Žákyně (13-14 let, 2005-2006) - 800 m  

Závod na 8 km innogy WINTER RUN - 2 okruhy

(kategorie dle roku narození)

 • M30 - Muži (15-39 let, 1980-2004)
 • M40 - Muži (40-49 let, 1970-1979)
 • M50 - Muži (50-59 let, 1960-1969)
 • M60 - Muži (60 let a starší, 1959 a starší)
 • Z30 - Ženy (15-39 let, 1980-2004)
 • Z40 - Ženy (40-49 let, 1970-1979)
 • Z50 - Ženy (50-59 let, 1960-1969)
 • Z60 - Ženy(60 let a starší, 1959 a starší)

Závod na 4 km innogy WINTER RUN - 1 okruh

(kategorie dle roku narození)

 • MJ - Junioři (12-23 let, 1996-2007)
 • MJZ - Juniorky (12-23 let, 1996-2007)
 • M - Muži (24 a starší, 1995 a starší)
 • Z - Ženy (24 a starší, 1995 a starší)
 • RT - Rodinný team - 1 dospělý (2001 +) a jedno dítě do 14 let (do 2005)

Přihlášky

!!!Do hlavních závodů se mohou přihlásit jen osoby, kterým je v den závodu 12 let a více. Mladší 15 let mohou startovat pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce!!!

Dokument - "Souhlas zákonného zástupce" na druhé straně přihlášky, k dispozici vždy na stolcích před registrací (nebo si o něj napište na dotazy@eventmedia.cz)


Přihlášku možno podat:

 • Prostřednictvím internetu - vyplněním formuláře 12.02.2019
 • (připsaná platba na bankovní účet pořadatele)
 • Osobně v závodní kanceláři v den závodu dle propozic.

Seznam přihlášených bude aktualizován průběžně.

Počet startujících je limitován:

 • trať 8 km - limit 500 startujících
 • trať 4 km - limit 500 startujících
 • tratě 400m/800m dohromady - limit 200 startujícíchPlatba startovného:
Složenkou nebo převodem na účet: 2108353456/2700 Unicredit bank
Účet firmy: Event media s.r.o.
variabilní symbol: vygenerované číslo, poznámka pro příjemce: Vaše přijmení

 

Pro platbu ze Slovenska pro slovenské závodníky (slovenský účet)
1302036003/1111 Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.   
Swift code : UNCRSKBX 
Měna : Eur Swif code : SK8411110000001302036003

Startovné:
Základní startovné do 12.02.2019 do 20:00 hodin (připsaná platba na bankovní účet pořadatele):

- včetně medaile a startovního balíčku

 • 400 Kč - 8/4km trať - musí být platba na účtu Event media s.r.o. do 12.02.2019
 • 700 Kč - 4km trať - Rodinný team - 1 dospělý a jedno dítě do 14 let - 2 medaile do 12.02.2019
 • 200 Kč Kids Cup (v ceně funkční tubus v hodnotě 150 kč) cca 400m/800m - musí být platba na účtu Event media s.r.o. do 12.02.2019
 • 100 Kč - možnost přiobjednání funkční čelenky innogy WINTER RUN pouze do 29.01.2019
 • 400 Kč - možnost přiobjednání funkčního trička innogy WINTER RUN pouze do 29.01.2019


Po termínu 12.02.2019 pouze na místě před startem:

- včetně medaile a BEZ startovního balíčku

 • 500 Kč - 8 km/4 km trať - pokud nebude plný limit a v době registrací
 • 700 Kč - 4km - 1 dospělý a jedno dítě do 14 let - pokud nebude plný limit a v době registrací
 • 200 Kč - 400m/800m trať - pokud nebude plný limit a v době registrací

 

 

V případě neúčasti se startovné nevrací.

Startovné zahrnuje:

 • Startovní číslo
 • Měřící čip na botu do tkaniček - jednorázový
 • Originální medaili WINTER Run pro každého v cíli
 • Startovní tašku s dárky od partnerů akce
 • Občerstvení na trati (minimálně na 4 kilometru) a v cíli
 • Bohaté občerstvení v cíli - ovoce/koláče/záviny/müsli/kandované ovoce/čaj/iontový nápoj v teplém i studeném provedení
 • Šatnu a úschovnu zavazadel do rozměrů 40x40x40cm
 • SMS s osobním cílovým časem
 • Slevy u našich partnerů
 • Zdravotnickou službu
 • Organizaci závodů
 • Diplom ke stažení s online výsledky
 •  

Uzávěrka on-line přihlášek:
12.02.2019 v 20:00 hodin na hlavní závody innogy Winter Run 4km/8km

12.02.2019  v 20:00 hodin na Winter Kids Run na cca 400m/800m

 

Uzávěrka přihlášek v den konání:
16.02.2019 v 10:30 na innogy Winter Run hlavní závody 4km

16.02.2019 v 11:30 na innogy Winter Run hlavní závody 8km

16.02.2019 v 10:00 na KIDS WINTER Run na cca 400m/800m

Ceny

První tři v každé kategorii.
Předání cen je po dohodě s partnery a sponzory závodu podmíněno osobní účastí oceněných na vyhlášení vítězů.

Výsledky

Neoficiální výsledky budou zveřejňovány průběžně po doběhu každých 50 závodníků do cíle.
Vyhlášení 13:40 - 13:45 hodin
Oficiální výsledky budou zveřejněny do 24 hodin po ukončení závodu na těchto stránkách.

Předpis

 • Každý účastník startuje na vlastní nebezpečí.
 • Závodník je povinen řídit se regulemi tohoto závodu, proběhnout všemi kontrolami.
 • Závodník je povinen mít upevněné startovní číslo na hrudi, tak aby bylo čitelné rozhodčími, a zároveň mít upevněný čip na noze dle návodu.
 • Doporučujeme individuální úrazové pojištění a pojištění za škody způsobené druhým osobám v ČR.
 • Zaslání přihlášky prostřednictvím internetu nahrazuje písemný podpis účastníka na papírové přihlášce.
 • Za start závodníka mladšího 18 let nese odpovědnost jeho zákonný zástupce.
 • Všichni přihlášení startují na vlastní nebezpečí, včetně posouzení připravenosti na závod.
 • Pořadatel nehradí škody na zdraví a majetku vzniklé účastníkům v souvislosti se závodem.
 • Startovní čísla jsou až do skončení závodu majetkem pořadatele, nesmí se poškozovat a upravovat.
 • Startovní čísla jsou vázána na přihlášku a jsou nepřenosná na jinou osobu.
 • Klasifikováni budou pouze běžci, kteří proběhnou celou trať, včetně všech kontrol.
 • Reklamaci výsledků uvedených na internetu je možno uplatnit e-mailem u zpracovatele výsledkového servisu, a to v termínu do 3 dnů po závodě.
 • Pokud by se závod nemohl uskutečnit z důvodu vyšší moci (živelné pohromy, epidemie, zákaz krajského hygienika, státní smutek apod.) startovné se nevrací.