Další závod: 1.1.1970

OSTRAVA

Kdy: 27.1.2018 . Kde: Komenského sady .

Propozice

Info

Datum27.1.2018
MístoKomenského sady
Start12:00
Cíl13:30
Místo prezentaceMagistrát města Ostrava - Radnice

Trasy

innogy WINTER RUN - 8/4 km hlavní závody v 1 nebo 2 okruzích - 4km

 

WINTER Kids Run na cca 400m/800m

Program akce

09:30 - 11:15 Registrace a prezentace závodníků innogy WINTER RUN
09:30 - 10:30 Registrace a prezentace závodníků Winter Kids Run

11:00 - 11:30 Dětské závody + Vyhlášení dětských závodů

11:45 - 11:55 Řazení běžců na start

11:55 - 11:58 Rozprava k závodu

12:00- 12:00 Start 8 km - 4 km

13:30 - 13:45 Vyhlášení

Kategorie

Závod WINTER KIDS Run 400 - 800m  

 • D6 - Děti do 6 let včetně ( chlapci ) - 400 m
 • D6 - Děti do 6 let včetně ( dívky ) - 400 m
 • DM8 - Žáci 1 ( 7-8let ) - 400 m
 • DZ8 - Žákyně 1 ( 7-8 let ) - 400 m
 • DM10 - Žáci 2 ( 9-10let ) - 800 m  
 • DZ10 - Žákyně 2 ( 9-10 let ) - 800 m  
 • DM12 - Mladší Žáci ( 11-12let ) - 800 m   
 • DZ12 - Mladší Žákyně ( 11-12 let ) - 800 m   
 • DM14 - Starší Žáci ( 13-14let ) - 800 m  
 • DZ14 - Starší Žákyně ( 13-14 let ) - 800 m  


Závod na 8 km innogy WINTER RUN - 2 okruhy

 • M30 - Muži (15-39 let)
 • M40 - Muži (40-49 let)
 • M50 - Muži (50-59 letí)
 • M60 - Muži (60 let a starší)
 • Z30 - Ženy (15-39 let)
 • Z40 - Ženy (40-49 let)
 • Z50 - Ženy (50-59 letí)
 • Z60 - Ženy(60 let a starší)

Závod na 4 km innogy WINTER RUN - 1 okruh

 • MJ - Junioři (12-23 let)
 • MJZ - Juniorky (12-23 let)
 • M - Muži (24 a starší)
 • Z - Ženy (24 a starší)

Přihlášky

!!!Do hlavních závodů se mohou přihlásit jen osoby, kterým je v den závodu 12 let a více. Mladší 15 let mohou startovat pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce!!!

Dokument - "Souhlas zákonného zástupce" na druhé straně přihlášky, k dispozici vždy na stolcích před registrací.

Přihlášku možno podat:

 • Prostřednictvím internetu - vyplněním formuláře.
 • Osobně v závodní kanceláři v den závodu od 09:30 do 11:00 hod.

Seznam přihlášených bude aktualizován průběžně.
Počet startujících je limitován na 300 startujících na trať 8km a 200 startujících na 4km.

Platba startovného:
Složenkou nebo převodem na účet: 2108353456/2700 Unicredit bank
Účet firmy: Event media s.r.o.
variabilní symbol: vygenerované číslo a do poznámky Vaše příjmení

 

Pro platbu ze Slovenska pro slovenské závodníky (slovenský účet)
1302036003/1111 Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.   
Swift code : UNCRSKBX 
Měna : Eur Swif code : SK8411110000001302036003

Startovné:
 Základní startovné do 23.01.2018 do 12:00 hodin 

 • 450 Kč (v ceně pamětní dárek)  8/4km trať - musí být platba na účtu Event media s.r.o. do 24.01.2018
 • 300 Kč (bez pamětního dárku)  8/4km trať - musí být platba na účtu Event media s.r.o. do 24.01.2018
 • možnost přiobjednání funkčního trička innogy WINTER RUN 2018 za 400kč pouze do 14.01.2018

  Po termínu 24.01.2018 na místě před startem:
 • 300 Kč (bez pamětního dárku) pokud nebude plný limit

Startovné děti do 23.01.2018 do 12:00 hodin

                 100 Kč (v ceně pamětní medaile) cca 400m/800m – pro předem registrované musí být platba na účtu Event media s.r.o. do 24.01.2018. Pro nově příchozí nebo předem neuhrazené do 24.01.2018 lze startovné uhradit v den akce do 10:30 hodin. Omezeno limitem účasti - 100 dětí, poté vyprodáno.

 

V případě neúčasti se startovné nevrací.

Startovné zahrnuje:

 • Startovní číslo
 • Měřící čip na botu do tkaniček - jednorázový
 • Originální medaili WINTER Run pro každého v cíli
 • Startovní tašku s dárky od partnerů akce
 • Občerstvení na trati (minimálně na 4 kilometru) a v cíli
 • Bohaté občerstvení v cíli - ovoce/koláče/záviny/müsli/kandované ovoce/čaj/iontový nápoj v teplém i studeném provedení
 • Šatnu a úschovnu zavazadel do rozměrů 40x40x40cm
 • SMS s osobním cílovým časem
 • Slevy u našich partnerů
 • Zdravotnickou službu
 • Organizaci závodů
 • Diplom ke stažení s online výsledky
 •  

Uzávěrka přihlášek v den konání:
27.01.2018 v 11:00 hodin na hlavní závody innogy Winter Run 4km/8km

27.01.2018 v 10:30 hodin na Winter Kids Run na cca 400m/800m

 

Ceny

První tři v každé kategorii.
Předání cen je po dohodě s partnery a sponzory závodu podmíněno osobní účastí oceněných na vyhlášení vítězů.

Výsledky

Neoficiální výsledky budou zveřejňovány průběžně po doběhu každých 50 závodníků do cíle.
Vyhlášení 13:30 - 13:45 hodin
Oficiální výsledky budou zveřejněny do 24 hodin po ukončení závodu na těchto stránkách.

Předpis

 • Každý účastník startuje na vlastní nebezpečí.
 • Závodník je povinen řídit se regulemi tohoto závodu, proběhnout všemi kontrolami.
 • Mít upevněné startovní číslo na hrudi, tak aby bylo čitelné rozhodčími.
 • Doporučujeme individuální úrazové pojištění a pojištění za škody způsobené druhým osobám v ČR.
 • Zaslání přihlášky prostřednictvím internetu nahrazuje písemný podpis účastníka na papírové přihlášce.
 • Za start závodníka mladšího 18 let nese odpovědnost jeho zákonný zástupce.
 • Všichni přihlášení startují na vlastní nebezpečí, včetně posouzení připravenosti na závod.
 • Pořadatel nehradí škody na zdraví a majetku vzniklé účastníkům v souvislosti se závodem.
 • Startovní čísla jsou až do skončení závodu majetkem pořadatele, nesmí se poškozovat a upravovat.
 • Startovní čísla jsou vázána na přihlášku a jsou nepřenosná na jinou osobu.
 • Klasifikováni budou pouze běžci, kteří proběhnou celou trať, včetně všech kontrol.
 • Reklamaci výsledků uvedených na internetu je možno uplatnit e-mailem u zpracovatele výsledkového servisu, a to v termínu do 3 dnů po závodě.
 • Pokud by se závod nemohl uskutečnit z důvodu živelné pohromy, epidemie, startovné se nevrací.